Miyerkules, Mayo 22, 2013

sa mata ng sadista - War of Supremacy - Golden Sun Server
unedited
no sounds.

Martes, Mayo 14, 2013

Counterbalance vs Equinox (pre WoS)

unteng video before War of Supremacy
counterbalance vs Equinox
May 14, 2013 12mn
Counterbalance vs Equinox